İbn-i Sina, Bilim ve Gençlik

  • Beitrags-Autor:
Batı’da Avicenna olarak bilinen Ibn-i Sina devrinin en büyük bilim adamlarından olup özellikle tıpta yapmış olduğu buluşlar ile adını bilim tarihine yazdırmıştır. Batı’ya tıbbı öğreten Doğulu tanımlaması belki de yanlış olmaz çünkü İbn-i Sina’nın eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde zorunlu ders olarak okutuldu.
Tüm Müslümanların gurur duyduğu bu bilim adamının adından ve hayatından ilham alınarak Almanya’da Avicenna-Studienwerk adında üniversite ve doktora eğitimi teşvik derneği kuruldu. Başkanlığını Osnabrück Üniversitesi ilahiyat ve din pedagojisi Profesörü Bülent Uçar’ın yapmakta olduğu bu kurum 2014/2015 yılında burs vermeye başlayacak.
Federal Eğitim Bakanı Johanna Wanka ve Mercator Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bernhard Lorenz ile basın açıklaması yapan Prof. Dr. Bülent Uçar “entelektüel potansiyeli olan genç Müslümanlar çok ancak şimdiye kadar ya hiç ya da çok az desteklendiler!” diyerek Almanya’da var olan büyük bir eksikliğe vurgu yaptı.
Almanya’da yetenekli öğrencilere maddi destek veren ve devlet tarafından desteklenen 12 kurum bulunmaktaydı. Bu kurumlara Avicenna’nın eklenmesiyle bu sayı 13’e çıktı. Bunların içerisinde siyasi partilerin, işçi sendikalarının ve işverenlerin kurduğu vakıflar mevcut. Ayrıca Katolik, Protestan ve Yahudi eğitim teşvik kurumları da yıllardır kurum felsefelerine uyan öğrencileri desteklemekte.
Avicenna, Almanya’lı Müslümanların uyumlu, toplumsal sorunlara duyarlı ve donanımlı entelektüelleri yetiştirmesinde öncü rol oynayacağa benziyor. Federal Eğitim Bakanlığından 4 yıl boyunca toplam 7 Milyon Euro finansal destek alacak olan Avicenna’ya Mercator Vakfından da 5 yıl içerisinde toplam 1 Milyon Euro finansal destek sağlanacak. Ayrıca özel bağışlar ile desteklemenin de mümkün olduğu bu dernek, özellikle Müslüman genç akademisyen adaylarına destek veren, alanında eşsiz bir kurum.
Avicenna Prof. Dr. Bülent Uçar’ın dediği gibi Almanya’da yaşayan Müslümanlar için tarihi bir adım. Bu kurumun desteğiyle yetişecek olan gençler entelektüel ve inançlı, aynı zamanda bilimsel başarılara imza atarak toplumun rol modellerini oluşturacaklar. Almanya hükümetinin bu eğitim teşvik kurumunu finansal olarak desteklemesi, İslam’ın din olarak resmi tanınırlığı açısından ve Müslümanların Almanya’nın vazgeçilmez bir parçası olduğu algısını kamuoyunda güçlendirmesi açısından önemli.
Şimdiye  kadar finansal sebeplerden dolayı okumakta zorlanan veya doktora yapmakta sorun yaşayanlar bu dernekle beraber Müslüman öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış programlar ile okudukları bölümden bağımsız, değişik alanlarda destek görecekler. Kişisel gelişim, diyalog ve kooperasyon yanı sıra interdisipliner eğitim ve tecrübe paylaşımı bu öğrenciler için bilimsel çok yönlülüğü de arttıracak. devamı…

http://www.gazetesiz.com/makaleler/asiye-bilgin/ibn-i-sina-bilim-ve-genclik-122161.html

Schreibe einen Kommentar